Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Op aankopen bij Babysupersale zijn de volgende bepalingen van toepassing: De plaats van levering is het adres welke de klant aan Babysupersale heeft kenbaar gemaakt. Babysupersale zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht de bezorging vertraging ondervinden, of indien een bestelling net dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen na de besteldatum bericht. De klant heeft in dit geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Brabbel het door de klant reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst, terugbetalen. Indien levering van een besteld produkt niet (meer) mogelijk blijkt te zijn, zal Babysupersale zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal duidelijk worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending van een vervangend artikel zijn voor rekening van Babysupersale

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending,Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen.

Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u uitsluitend schriftelijk doen

(een e-mailbericht naar info@babysupersale.nl  is voldoende).